Văn bản - Biểu mẫu
25
Tháng 5
19
Tháng 5

Mẫu thi đua 2017

Viết bởi:Hoàng Ngọc Anh

Gửi các đồng chí giảng viên Khoa Toán - Lý - Tin,

Đề nghị các đồng chí viết bản kiểm điểm theo mẫu 7, viết bản Báo cáo thành tích theo mẫu 4 (từ chiến sĩ thi đua cấp cơ sở). Các bộ môn bình xét thi đua xong trước ngày 5/6/2017.

Trân trọng cảm ơn!

Kính gửi các đồng chí giảng viên và đảng viên trong Khoa,
Thực hiện Nghị quyết số 29 của BCHTW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo duch và Đào tạo, tháng 4/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành dự thảo CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG -CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ, kèm theo là tài liệu hỏi đáp về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Để chuẩn bị cho đợt sửa đổi chương trình của Trường Đại học Tây Bắc, cũng như cập nhật các kiến thức trong chương trình ở phổ thông, tôi xin gửi các đồng chí bộ tài liệu về chương trình giáo dục phổ thông, kem theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, phân phối chương trình các môn Toán, Lý, Tin (được thực hiện từ 2010). Đề nghị các đồng chí thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau:

2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background